Vajinismus Riski Altındaki Bireyler

Vajinismus Riski Altıntaki Bireyler

Vajinismus Riski Altındaki Bireyler

Özellikle çocuksu, aileye bağımlı ve ruhsal organizasyonunu sağlıklı bir biçimde tamamlamamış kadınlar risk grubunu oluşturur. Bu gruptan özellikle yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip kişilerde vajinismus probleminin ortaya çıkma olasılığı da artmaktadır. Çocukluk çağından kalma korkuları yaşayan bireylerde bu rahatsızlığın oluşması kolaylaşır. Korkular, en çok kadının simgesel olarak zihninde aşırı büyüttüğü bir penis yüzünden çok acı çekme, yaralanma korkularıdır. Gebe kalma korkuları da probleme neden olabilir. Cinselliğe bakışın tutucu olduğu toplumlarda yaşayan kadınlar da vajinismus riski altındadır.